Museum •  Geschiedenis  


Het huidige museum was in het begin het imposante huis van de adellijke familie Lalaing uit Binche. In 1570 werd het gebouw gekocht door de kanunnik Jean Duquesne om er een college in te richten. In 1757 werd het door de Augustijnen overgenomen en heeft de naam “Collège des Augustins“ gekregen. Het verkrijgt pas in 1778 het uiterlijk dat we vandaag kennen.

De Franse revolutie legt tot 1880 een niet-confessioneel onderwijs op. Vanaf dat jaar wordt het gebouw overgenomen door de katholieken en het heet vanaf dan de „école moyenne communale“. Deze school verhuist kort daarna naar de huidige “collège Notre-Dame de Bon Secours“. Het gebouw herbergt vervolgens het koninklijk atheneum. Het krijgt een nieuwe functie in 1975, toen de folklorist Samuël Glotz, gesteund door de burgemeester en Kamerlid Charles Deliège, de toestemming heeft gekregen om het internationaal Museum van het Carnaval en het Masker te stichten waarvan hij de eerste conservator is geworden.
Gedurende de volgende dertig jaar hebben Samuël Glotz en zijn opvolger Michel Revelard de verzamelingen van deze instelling, die uniek in haar soort is, voortdurend uitgebreid. Vandaag is het Maskermuseum met ongeveer 10 000 maskers, kostuums en andere voorwerpen die met de maskertradities verband houden niet meer alleen een museum gewijd aan de maskerfeesten van de hele wereld, maar ook en vooral een onderzoekscentrum, een documentatiecentrum en een instelling die de maskertradities uit de vijf werelddelen bewaart een tentoonstelt.