Tentoonstellingen • Tijdelike tentoonstellingen  

Carnaval wekt gevoelens en herinneringen op en wordt geassocieerd met geluiden, beelden en geuren. Carnaval is een ervaring en wordt intensief beleefd ! Het is helemaal niet de bedoeling van deze tentoonstelling carnival voor te stellen ! Ze is opgevat uit het oogpunt van de beroemde hoofdspeler van het carnaval, de Gille.

Hij is de koning in het hart van de stad Binche en tegelijk een figuur met talloze verschijningsvormen. In deze innovatieve en verrassende tentoonstelling zijn daarvan enkele voorbeelden te zien, zowel officiële als anekdotische... De geschiedenis van de Gille van Binche, de Gille als model in de kunst, affiches en voorwerpen uit het dagelijks leven die hem uitbeelden en de Gilles extra muros zijn enkele van de hoofdthema’s van deze tentoonstelling. Deze voorwerpen en documenten zijn vaak grappig of plezierig en getuigen van de onbeschrijflijke band tussen de Gille en de bewoners van de regio, van zijn alomtegenwoordigheid doorheen de generaties en van het feit dat hij een soort van icoon is geworden.


"De Gille ten voeten uit"