Agenda •  Tijdelijke tentoostellingen  

Sinds 40 jaar hebben zich de opeenvolgende stichters, conservatoren en directeurs voortdurend beziggehouden met het bewaren van tal van voorwerpen die getuigen van gemaskerde feesten en carnavals in Europe en de wereld. De tentoonsteling “Al 40 jaar? Nog maar 40!” biedt gelegenheid om het publiek het werk te tonen dat sinds de creatie van de eerste Europese collectie van het museum – die het carnival van Binche als uitgangspunt had – gedaan werd.

Parcours van de tentoonstelling
- De geschiedenis van het gebouw
Enkele oude foto’s nodigen de bezoeker uit om de geschiedenis van een gebouw te ontdekken dat een plaats van het dagelijkse leven, van onderwijs en eindelijk een museum was. Er worden ook de verbouwingen getoond die in de loop der jaren plaatsgevonden hebben.

- De geschiedenis van de instelling
Deze afdeling verhaalt de geschiedenis van de instelling aan de hand van een tijdas met 40 tentoonstellingsaffiches, foto’s van evenementen en krantenknipsels.

- De geschiedenis van de collecties
Omdat het museum vandaag ongeveer 30 000 voorwerpen (maskers, kostuums, poppen, accessoires en muziekinstrumenten) bezit is het moeilijk ofwel onmogelijk de acquisities van 40 jaar te presenteren. Wij hebben dus besloten 40 “speciale” foto’s van maskers te laten maken die de bezoeker de gelegenheid bieden om – dankzij de artistieke aanpak door de fotograaf - een andere blik op het masker te werpen.

Omtrent de tentoonstelling
Publicatie: “Al 40 jaar? Nog maar 40!”
Gerealiseerd in samenwerking met Frédéric Ansion. Deze publicatie zet het werk van 4 decenniën in de kijker. Voor het eerst worden in één band 40 tentoonstellingsaffiches, 40 meesterwerken van de collective van het museum, 40 nog nooit gepubliceerde foto’s van het carnaval van Binche en van belangrijke momenten in de geschiedenis van ons museum gepubliceerd.

Aantal pagina’s: 88
Verkoopsprijs: 12,50 €

 


"Al 40 jaar? Nog maar 40!"