Tentoonstellingen • Vaste tentoonstellingen  

Na een inleiding over de universaliteit en de diversiteit van het masker, zijn oorsprong, functies en materialen, begint de bezoeker zijn reis in Afrika: Nigeria, Burkina Faso, Kameroen, Congo, Zambia…, landen waar de maskers gekenmerkt zijn door hun rol als intermediair tussen de levenskrachten van de natuur en de onzichtbare wezenheden enerzijds, en de mensen, anderzijds. De belangrijkste gemaskerde ceremoniën zijn wel die van de levenscyclus en die van de jaarlijkse cyclus van de seizoenen.

De reis gaat verder naar Azië waar maskers vooral in het kader van toneelopvoeringen en dansen optreden. De bezoeker bevindt zich nu in het hart van het traditionele theater, van het poppen- en schimmen theater waarin het masker heel vaak een exorcistische functie heeft.

Aansluitend wordt Amerika heroverd. De geschiedenis van het masker begint lang vóór de aankomst van de Conquistadores en de Europese kolonisten. Het gebruik van het masker is uiteenlopend in Noord-Amerika, Centraal Amerika en Zuid-Amerika. In Noord-Amerika zijn agrarische en verzoenende riten bijzonder belangrijk net als het totemisme en het sjamanisme. In Centraal en Zuid-Amerika, met uitzondering van het Amazonegebied waar het masker vooral een rituele functie heeft, treedt het masker voornamelijk in het kader van dansen op en beeldt boze, oneerbiedige wezens uit die aan de rand van de christelijke maatschappij leven.

Tussen Azië en Amerika: Oceanië. Op dit continent worden maskers bijna uitsluitend in Melanesië gebruikt. Ga dus op een reis door de eilanden: Nieuw-Guinea, Nieuw-Ierland, Vanuatu, Nieuw-Caledonië…

Terug in Europa. Europese maskertradities zijn gekenmerkt door een onvermoede diversiteit. Het masker in de Europese traditie gaat terug naar het Paleolithicum en markeert soms het eind van de winter en het begin van de lente.

Ten slotte wordt een parallel getrokken tussen verschillende maskertypes. Op die manier worden de overeenkomsten aan vormen tussen de werelddelen en die universele dimensie van het masker onthuld.

 

  "Maskers uit de hele wereld"