» Museum » Steun ons

Steun ons

Het internationaal Museum van het Carnaval en het Masker is internationaal erkend voor de kwaliteit en de diversiteit van zijn collecties.

Naast het behoud van de collecties nemen wij aan tal van onderzoeksprojecten deel en stellen onze kennis ter beschikking aan het breide publiek via onze tentoonstellingen, maar ook door een groot aantal educatieve en wetenschappelijke activiteiten en diverse evenementen.

Om de ingeslagen weg verder te volgen hebben wij steun nodig. De culturele sector wordt geconfronteerd met tal van budgettaire beperkingen – anderzijds worden aan de musea steeds hogere eisen gesteld. Voor de ontwikkeling van nieuwe projecten zijn echter grote sommen geld nodig. Uw financiele steun is daarom belangrijk.

Wordt “steunend lid” van onze instelling:

25€ /jaar

De lidkaart voor een storting van minstens 25 € per jaar verschaft u tijdens het hele jaar gratis ingang (voor de kaartbezitter).

U ontvangt een uitnodiging voor de vernissages en een reductie van 10% bij het koop van expositiecatalogussen .

35€ /jaar
De lidkaart voor een storting van minstens 35 € per jaar verschaft u en uw familie (gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen) tijdens het hele jaar gratis ingang.

U ontvangt een uitnodiging voor de vernissages en een reductie van 10% bij het koop van expositiecatalogussen.

45€ /jaar

Een storting van minstens 40 € per jaar verschaft u de bovenstaande voordelen en u ontvangt een fiscaal attest om het bedrag fiscal in mindering te mogen brengen.

Om ons te steunen, gelieve het gewenste bedrag to storten op de rekening van de

  • vzw Patrimoine du Musée international du Carnaval et du Masque
    BE11 001-1622297-48 met in de mededeling « BIJDRAG 2020 + uw  naam, voornaam en postadres.