» Collecties » Collectie online

Collectie online

Om ze voor zoveel mensen mogelijk toegankelijk te maken werkt het Museum aan het online zetten van zijn collecties. Gezien hun omvang moet de digitalisering echter in meerdere fases en etapes worden omgezet.

In lente 2020 werd een eerste 3D-digitaliseringscampagne opgezet in het kader van het Pep’s plan van de Federatie Wallonië-Brussel. Het doel van dit plan is tegelijkertijd het behoud en de opwaardering van het cultureel erfgoed van de Franse Gemeenschap.

Deze eerste campagne, toegankelijk via de website www.numeriques.be, omvat de 80 stukken die aan de Federatie behoren en aan het Museum toevertrouwd zijn.

Er moet worden opgemerkt dat een tweede 3 D-digitaliseringscampagne binnenkort zal doorgaan. Ze zal ongeveer 200 topstukken uit onze collecties omvatten.

Virtual visit

Het Museum ontwikkelt tegelijkertijd zijn virtuele versie.

In 2020 heeft in het kader van het project « Behind the Museum » een bezoek via aangevulde realiteit plaats gevonden in samenwerking met de VZW Meta-Morphosis en MSW (Regio Wallonië).

Deze samenwerking maakte de creatie van een visueel bezoek aan de tentoonstelling « Happy Heads » mogelijk die in de zomer van 2019 in het Museum georganiseerd werd :

https://my.matterport.com

Dit bezoek werd gecompleteerd door een presentatie van de opslagruimten voor onze Azië-collectie en verscheidene algemenere filmpjes over het Museum :

https://my.matterport.com/models