» Onderzoek » Aanwinsten en bruiklenen

Aanwinsten en bruiklenen

Aanwinsten

Het Museum verrijkt regelmatig zijn collecties door nieuwe aanwinsten.

Het verwervingsbeleid van het Museum is in overeenstemming met de aanbevelingen van de ICOM op dit gebied en neemt de regelen van ethiek en professionele integriteit in acht. De door het Museum verworven stukken zijn authentiek, dat wil zeggen dat de maskers en kostuums in het kader van de respectieve maskerpraktijken werden gedragen. Nieuwe objecten moeten gelijk zijn aan die die in de maskerpraktijken gebruikt worden. Bovendien moeten de voorwerpen vrijwillig aan het Museum worden afgestaan en hun aanwinst moet bij de bevolking van herkomst geen gebrek veroorzaken.

Elke nieuwe aanwinst moet vergezeld gaan van uitgebreid etnografisch documentatiemateriaal. De veldenquêtes en observaties in verband met een aanwinst kunnen door het Museum zelf of door een onafhankelijke onderzoeker worden gemaakt.

Een masker, een kostuum of een accessoire is nooit representatief voor een traditie in haar geheel. Het veldonderzoek is bedoeld om het praktijk waarvan de aanwinst deel uitmaakt zo precies mogelijk in tijd en ruimte te recontextualiseren.

Naast de aanwinsten die op eigen initiatief gemaakt worden, zijn er ook aankopen op basis van voorstellen door particulieren of professionals en schenkingen door particulieren of verenigingen.

Bruiklenen

In het kader van tijdelijke tentoonstellingen geeft het Museum regelmatig bruiklenen zowel aan andere nationale en internationale museale instellingen als aan particulieren en vraagt het ook zelf stukken in bruikleen aan. Deze uitwisselingen geven ons de mogelijkheid om vreemde stukken aan het publiek te presenteren en onze bekendheid te verhogen.

Als u een bruikleenaanvraag wenst in te dienen, neem contact op met onze collectiebeheerder:

064/33.57.41
regie.collections@museedumasque.be