» Onderzoek » Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Het internationaal Museum van het Carnaval en het Masker is niet alleen een plaats waar voorwerpen worden bewaard en tentoongesteld. Het Museum is ook actief op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.

Dankzij het uitvoeren van etnografisch veldverk, de organisatie van symposiums en het uitgeven van tentoonstellingscatalogussen en publicaties neemt het Museum actief deel aan onderzoek op diverse vlakken zoals de studie van immaterieel erfgoed, de etnografische analyse van maskerpraktijken, festive studies (onderzoek van feesten), religieuze antropologie enzovoort.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ons interne team, maar het vindt ook plaats in het kader van samenwerkingen en partnerschappen met een groot aantal nationale en internationale actoren (zie Samenwerkingen). Concreet is ons wetenschappelijk onderzoek onderverdeeld in twee gebieden : veldwerk en verspreiding van kennis.

Reizen in het kader van etnografisch onderzoek dragen ertoe bij om onze kennis over de maskerpraktijken van de hele wereld te verbreden en lacunes op te vullen. Gedurende deze reizen kunnen verwervingen (zie Bruiklenen en Verwervingen) van nieuwe objecten worden gedaan, maar ze zijn niet de enige doelstelling van het veldonderzoek. Er vinden inderdaad ook observaties en etnografische enquêtes bij de respectieve groepen plaats en er worden foto- of videoreportages gemaakt als dat mogelijk is.

Al deze documenten die met het oog op komende tentoonstellingen worden verzameld maken het mogelijk deze levendige praktijken het best in hun oorspronkelijke context terug te plaatsen.

De organisatie van en de deelname aan symposiums, conferenties en discussiedagen bieden ook de gelegenheid om onderzoekers uit te nodigen de uitslagen van hun onderzoek te presenteren en om uitwisselingen, contacten en samenwerkingen te stimuleren. De rol van het Museum bestaat erin ontmoetingen tussen nationale en internationale onderzoekers te bevorderen, maar ook te zorgen voor de verspreiding van dit ongekend onderzoek naar het brede publiek.

Tenslotte maakt ook de publicatie van boeken en catalogussen deel uit van het onderzoek op diverse vlakken (zie Publicaties) en van de vulgarisatie van kennis. Het Museum kan worden vergeleken met een platform voor de verspreiding van kennis tussen het wetenschappelijke milieu en het publiek, dat wil zeggen de cultuurliefhebbers.